Organizatorzy: PSYCHOMedical Jolanta Klemens, Beskidzka Izba Lekarska,

Stowarzyszenie „Felicitas” zapraszają na

VI Podbeskidzką Konferencję Medyczną

„Depresja – różne oblicza Narastający problem medyczny i społeczny”

Konferencja odbędzie się w dniach 02-03.04.2020r.

W siedzibie Beskidzkiej Izbie Lekarskiej w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 28

Rada Naukowa:

dr hab. prof. AHE Irena Motow – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, dr hab. prof. PRz Eugeniusz Moczuk – Politechnika Rzeszowska, dr hab. prof. UTH Agnieszka Saracen – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, dr hab. prof. AWSB Marek Walancik

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej,  dr hab. prof. UTH Mariusz Jędrzejko – Centrum

Profilaktyki Społecznej, Prof. dr hab. n.med. Przemysław Bieńkowski – Warszawski Uniwersytet

Medyczny, Prof. dr hab. n.med. Jerzy Samochowiec – Pomorski Uniwersytet Medyczny w

Szczecinie, dr Dariusz Sarzała – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, dr Sylwester

Bębas – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, dr Adam Krzyżanowski – MCPS Warszawa, dr

Jarosław Bugajski – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, dr Adam Szwedzik – Centrum

Profilaktyki Społecznej, Dr n med. Janina Kokoszka-Paszkot – Szpital Specjalistyczny w Gorlicach, mgr Agnieszka Taper – Fundacja Bonum Humanum, lek. med. Jolanta Klemens – PSYCHOMedical Bielsko-Biała.

Patronat honorowy:

Prezydent Miasta Bielsko-Biała Jarosław Klimaszewski

Starosta Bielski Andrzej Płonka

Prezes Beskidzkiej Izby Lekarskiej Klaudiusz Komor Senator RP Agnieszka Gorgoń - Komor

Gość Honorowy:

prof. dr hab. n. med. Irena Krupka Matuszczyk – Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach

Ramowy program konferencji:

02  kwietnia 2020r.

12.00-15.00 - Certyfikowane warsztaty edukacyjno-metodyczne:

Technologie cyfrowe i ich treści a rozwój emocjonalno-edukacyjny dzieci i młodzieży”

Prowadzący:  dr hab. prof. UTH Mariusz Z. Jędrzejko,  mgr Agnieszka Taper – Fundacja Bonum Humanum

Warsztaty certyfikowane przez Fundację Bonum Humanum i Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku

 

03  kwietnia 2020r.

8.30-9.30 – rejestracja uczestników

Otwarcie konferencji –  wystąpienie Prezesa BIL dr n.med. Klaudiusza Komora Wystąpienia zaproszonych gości.

Konferencję prowadzi mgr Ewa Trzcionka – Redaktor Naczelna „Design Alive

Blok wykładowy I

10.00 – 10.40 - Dr n med. Janina Kokoszka-Paszkot - „Zaburzenia metaboliczne u pacjenta (65+)”

Specjalista chorób wewnętrznych

Specjalista geriatrii. Specjalista diabetologii. Oddział Geriatrii Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza Gorlice

Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

Członek Zarządu Głównego Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii

10.40 – 10.50 Dyskusja

10.50 – 11.30 - Prof. dr hab. n.med. Jerzy Samochowiec  Objawy negatywne schizofrenii czy depresja– diagnoza, różnicowanie, leczenie”

Specjalista psychiatra. Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.  Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

11.30 – 11.40 Dyskusja

11.40 – 12.20 - prof.  dr hab. med. Przemysław Bieńkowski - "Leki przeciwdepresyjne - oczekiwania uzasadnione i nieuzasadnione"

Katedra i Klinika Psychiatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Collegium Medicum, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

12.20 – 12.30 Dyskusja

12.30 -13.00  Przerwa kawowa

Blok wykładowy II

13.00 – 14.00 -  dr hab. prof. UTH Mariusz Z. Jędrzejko  -  Kultura ponowoczesna jako czynnik wzbudzania zaburzeń u dzieci i nastolatków.

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Centrum

Profilaktyki Społecznej w Milanówku

14.00 – 14.10 Dyskusja

14.10 – 14.30 – Prof dr hab. n. med. Irena Krupka-Matuszczyk - „Zastosowanie diety             w depresji”

Specjalista psychiatrii i seksuologii, wykładowca w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej na Wydziale Ochrony Zdrowia w Katowicach

Dyskusja

 

14.30. - 15.00 - lek. med. Jolanta Klemens –   Farmakologiczne „Gwiezdne wojny” XXI wieku.

Jak praktycznie radzić sobie z depresją?

PSYCHOMedical Jolanta Klemens w Bielsku-Białej

Dyskusja

15.00

Podsumowanie i zamknięcie konferencji.

W trakcie konferencji odbędzie się sprzedaż cegiełek na rzecz Stacjonarnego Hospicjum im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

Liczba miejsc ograniczona.

Kontakt:

Ośrodek Kształcenia Medycznego Beskidzkiej Izby Lekarskiej tel. 33 82 277 72  lub okm@bil.bielsko.pl

PSYCHOMedical Jolanta Klemens  sekretariat@psychomedical.info